Σπονδυλική στήλη

Η σπονδυλική στήλη είναι μία από τις υποστηρικτικές δομές  του ανθρώπινου οργανισμού. Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης είναι ιδιαίτερα σοβαρές και πολλές φορές επιφέρουν σημαντικούς περιορισμούς στους ασθενείς. Σπονδυλική στήλη : δομή Η δομή της [...]

Βλάβες εγκεφάλου

Με τον όρο βλάβες εγκεφάλου εννοούμε τις μεταβολές που υφίστανται οι εγκεφαλικοί ιστοί. Οι βλάβες εγκεφάλου ανεξάρτητα από την ηλικία στην οποία εμφανίζονται προκαλούν ποικίλα προβλήματα στα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με κάποια από αυτές, [...]